top of page

Teollisuusautomaation asiantuntijapalvelut vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella

    Yritys   

Hasol Oy on Lahtelainen yhden miehen yritys, jonka toimialana on teollisuuden koneiden ja tuotantolinjojen PLC- ja HMI-ohjelmointiin, käyttöönottoon ja vianselvitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Palvelut ovat tarkoitettuja teollisuuden koneita ja tuotantolinjoja toimittaville tai kyseisiä laitteita tuotannossaan hyödyntäville yrityksille.

 

Hasol Oy tarjoaa osaavan, kokeneen ja tavoitteisiisi sitoutuneen tekijän käyttöösi. Tavoitteena on olla luotettava kumppani ja pyrkiä aina ylittämään toimeksiantajan odotukset.

    Palvelut   

PLC- ja HMI-ohjelmointi

 

Teollisuuden koneiden ja tuotantolinjojen PLC- ja HMI-ohjelmointi (Siemens ja Beckhoff). 

Olen 16 vuoden urallani työstänyt ohjelmia monenlaisiin koneisiin ja tuotantolinjoihin, joiden toimintaan on liittynyt niin kappaleenkäsittelyä kuin prosessiohjausta.  Osaamiseni ei rajoitu vain valmiiden ohjelmapohjien muokkaamiseen, vaan olen harjaantunut kehittämään myös täysin uusia ohjelmia ja niiden osia.

 

Vahvuuteni on kyky ratkaista monimutkaisia ohjelmointihaasteita ja luoda edistyneitä ohjelmatoimintoja. Kykenen myös sopeutumaan nopeasti erilaisiin ohjelmointityyleihin, joten pystyn toteuttamaan ohjelman sujuvasti juuri sillä tavalla kuin yrityksessäsi on totuttu.

Beckhoffista minulla on perusosaaminen, mutta varsinaisia projekteja en ole sillä vielä tehnyt.

Käyttöönotot

Teollisuuden koneiden ja tuotantolinjojen käyttöönotot maailmanlaajuisesti.

 

Olen työskennellyt käyttöönotoissa yhteensä yli neljä vuotta 19:ssa eri maassa. Käyttöönotettujen laitteiden koko on vaihdellut muutaman neliömetrin alalle mahtuvista koneista yli sadan metrin mittaisiin tuotantolinjoihin. Olen ollut mukana monenlaisissa projekteissa, joiden koko on vaihdellut yksittäisistä konetoimituksista aina tehdaslaajuisiin toimituksiin. Pienimmissä toimituksissa olen toisinaan ollut ainoana henkilönä työmaalla ja hoitanut kokonaisuuden itsenäisesti. Suuremmissa toimituksissa taas olen tottunut toimimaan osana suurempaa työmaan organisaatiota.

Käyttöönoton hoitamiseni on kokonaisvaltaista ja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä mekaniikka- ja sähköasennusvalvonnan sekä projektin/työmaan johdon kanssa. En pelkää liata käsiäni ja olen tottunut hoitamaan itse pienemmät mekaaniset säädöt ja kytkentöjen korjaukset/muutokset. Voin myös toimia rajapintana teidän ja loppuasiakkaan välillä sekä tarvittaessa myös ottaa suuremman vastuun työmaan ja käyttöönoton hoidosta.

Vianselvitykset

Teollisuuden koneiden ja tuotantolinjojen vikojen ja virhetoimintojen selvittäminen sekä toiminnan optimointi.

Minulle on uran aikana kehittynyt järjestelmällinen ja analyyttinen toimintatapa sekä kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja eri asioiden vaikutuksia toisiinsa. Selvitystyö ei rajoitu vain ohjelmalliseen toimintaan, vaan siihen kuuluu olennaisesti myös komponenttien, mekaniikan, operaattorien ja prosessin toiminnan huomioiminen.

Pienikin vika tai huonosti optimoitu toiminta voi vaikuttaa merkittävästi kapasiteettiin ja tuotannon laatuun. Virhetoiminnot ja ongelmat voivat johtua muun muassa ohjelmistojen suunnitteluvirheistä, mekaanisista säädöistä, vioittuneista komponenteista ja laitteiden vääränlaisesta käyttämisestä. Usein vikojen juurisyy on hyvin pieni, mutta sen löytäminen on vaikeaa. Vahvuuteni on kyky selvittää nämä vaikeasti löydettävissä olevat viat.

    Tekijä   

Omakuva2.JPG

Janne Hagman

Työkokemus
2019 -            Hasol Oy

     Yrittäjä

2017 - 2019   FinnSonic Oy

     Automaatioinsinööri

2006 - 2017   Raute Oyj

     Automaatioinsinööri

Koulutus
2018    Oulun Ammattikorkeakoulu

Insinööri (Ylempi AMK)

Teknologialiiketoiminta

2009    Lahden Ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

Kone- ja tuotantotekniikka,

Mekatroniikka

2003    Lahden Lyseon Lukio

    Yhteystiedot   

Janne Hagman

+358 40 525 3276

janne.hagman@hasol.fi

Hasol Oy

Y-Tunnus: 2955565-9

luotettava_kumppani_logo_792x393.png
bottom of page